รวมผลงาน Organizer
บริษัท ฟอร์เพย์ ออแกนไนส์เซอร์ จำกัด
           เราสร้างสรรค์กิจกรรมที่แตกต่างและโดดเด่น(Talk of The Town) เพื่อตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมบันเทิง การนำเสนอครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ การเป็นที่ปรึกษา การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งภายในงานการเลือกสื่อที่ใช้ในการนำเสนอให้เหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงการบริหารงบประมาณที่มีน้อยให้ได้คุณภาพ (Think Big Small Budget) โดยการควบคุมการผลิตอย่างมืออาชีพ  

โดยกิจกรรมครอบคลุมทั้ง
      -  Concert & Entertain
      -  Convention & Seminar
      -  Exhibition
      -  Grand Opening
      -  Launch
      -  Press Conference
      -  Promotion &
      -  Road Show
      -  Workshop
      -  Other

Entertainment
Music
Sport
Multimedia
Corporate
Life Style
Know ledge
New Campaign
Competition
Road Show
Exhibition
Party
Convention&Seminar